Okrasné traviny

O okrasných travinách mluvíme jako o zvláštní skupině jednak proto, že jsou si botanicky velmi příbuzné, většina jich patří dokonce do jedné čeledě Poaceae - lipnicovité - a jednak protože jsou systematicky značně vzdáleny ostatním trvalkám a také se svým estetickým účinkem od nich značně liší. Většinou mají zvláštní lehkou stavbu a pěkné olistění, pro něž se staly nepostradatelnou složkou novodobých zahrad. Některé z nich jsou překrásné solitéry, jiné jsou vynikajícím doplňkem volných trvalkových skupin, zvláště skupin přírodního charakteru. Působí zde zlehčujícím a nakypřujícím dojmem. Nižší druhy , jako jsou např. nízké druhy Festuca, Koeleria glauca nebo pro polostín Luzula sylvatica, jsou velni cenné i pro plošné výsadby. Též ve skalkách najdou traviny své uplatnění. Většinou jsou okrasné po celou sezónu. Některé mají překrásná květenství a kromě ozdoby v zahradě mohou posloužit jako řezané květiny, zvláště v suchém stavu.