Stepní partie

Stepní květena je velmi zajímavá a zahrnuje mnoho krásných rostlin. Vytvoříme-li z nich citlivě vyřešenou partii, může se stepní partie stát krásným doplňkem v zahradě. Nebudeme pochopitelně napodobovat step, tak jak ji známe z přírody, vybereme si však ze stepní květeny to nejpěknější a výtvarně to v zahradě zhodnotíme.

Všechny stepní rostliny mají podobné nároky; daří se na slunném stanovišti v propustné sušší půdě. Charakteristickou složkou stepní květeny jsou traviny a cibulnaté a hlíznaté rostliny. Proto obě tyto skupiny bohatě využijeme ve stepních partiích.

Z dominantních prvků použijeme zde především větší traviny, jejichž skupiny nesouměrně rozmístíme v zadní až střední části určené plochy. Vhodné jsou pro tento účel např. traviny Miscanthus sacchariflorus, různé formy M. sinensis, dále Spartina michauxiana, kavyl Stipa barbata, proso Panicum virgatum a P. clandestinum. Zvlášť vybereme stanoviště pro Cortaderia selloana. Umístíme ji buď do popředí partie mezi nízké rostliny, nebo vůbec před partii do trávníku. Z dalších dominant jsou v těchto partiích vhodné Yucca filamentosa a divizna Verbascum olympicum.

Do pozadí partie můžeme například vysázet masiv z janeb Heliopsis heliantboides, před nímž bude pěkně kontrastovat fialově kvetoucí šalvěj Salvia nemorosa. Neměl by tu dále chybět Eremurus robustus nebo E. stenophyllus, jehož popředí kryjeme nějakou středně vysokou travinou (např. Avena sempervirens), abychom zakryli příslušné místo po zatáhnutí cibulnatých květin. Nemohou zde samozřejmě chybět skupiny dalších travin střední a menší velikosti, např. metlice Descbampsia caespitosa, kostřava Festuca mairei, Pennisetum compressum, kavyl Stipa barbata a další. Prostory mezi travinami vyplníme cibulovinami nebo jinými barevně kvetoucími rostlinami.

Z cibulnatých květin to budou především botanické tulipány, jako např. Tulipa eichleri, T fosteriana, T greigii, T kaufmanniana, T prestans, T turkestanica, T tarda, T urumiensis apod. Dále sem můžeme vysázet skupiny různých botanických krokusů. Hlavně by tu však neměly chybět různé druhy česneků, zvláště Allium albopilosum, A. giganteum, A. sphaerocephalum, A. moly aj. Také Iridodyctium reticulatum a Ixiolirion montanum se sem dobře hodí.

Z ostatních rostlin sem patří např. řebříček Achillea milefolium a A filipendulina, tařice Alyssum argenteum, astra Aster linosyris, hlaváček Adonis vernalis, kociánek Antennaria dioica, rožec Cerastium tomentosum, krásnoočko Coreopsis verticillata, zvonek Campanula glomerata, šuškarda Liatris spicata, oman lnula ensifolia, kosatec lris bucharica, I pumila, I. x intermedia, levandule Lavandula angustifolia, šanta Nepeta faassenii, máčky Eryngium giganteum a E. x oliveranum, zavinutka Monarda didyma, pryšec Euphorbia myrsinites, mák Papaver orientale, koniklec Pulsatilla grandis, routa Ruta graveolens, svatolína Santolina pinnata, čistec Stachys olympica, rozchodníky Sedum hybridum, S. kamtschaticum, S. lydium, S. spurium a S. telephium, rozrazíly Veronica armena a V teucrium aj.

Výběr rostlin je tedy více než bohatý, jde jen o to, vybrat několik druhů nejvhodnějších pro danou partii. Stepní partie nemá totiž být přeplněná, musí působit volně, vzdušně, nikoliv však roztříštěně. Při dobrém osázení je to partie krásná po celou sezónu. V časném jaře rozkvetou cibuloviny, koniklece, hlaváčky, později přijdou na řadu kosatce, tařice, zvonky. Pak hned následuje Eremurus s různými druhy česneků a další letní květena, která je dosti bohatá. Podzim, kdy dokvétají letní druhy, je zkrášlený rozchodníky (Sedum) a astrami (Aster linosyris. Tato doba je však hlavně ve znamení travin. Některé v této době kvetou a některé dostávají překrásné zbarvení listů.