Solitérní trvalky

Jsou to rostliny zvlášť význačného charakteru a v zahradách jim přisuzujeme zvláštní postavení. Většinou jde o rostliny větších rozměrů, které umísťujeme jednotlivě na význačných místech v zahradě, například u vchodu do domu, před schodištěm, v blízkosti odpočívadla nebo i o samotě na vhodném místě v trávníku. Solitérní funkci mají však i některé rostliny mohutnějšího vzrůstu a zajímavého vzhledu, které umístíme ojediněle nebo v malých skupinách v porostu nízkých druhů tak, jak to děláme ve volných a přírodních skupinách. Solitéra nemusí být vždy velkých rozměrů. Například Avena sempervirens nebo Euphorbia polychroma může být solitérou ve skalce osázené většinou nízkými plazivými skalničkami. Některé trvalky mají tak význačný vzhled, že je nemůžeme použít jinak než jako solitéry.