Smíšená rabata

Smíšená rabata jsou pravidelné záhony, většinou obdélníkovitého tvaru. Mohou být různě dlouhá i různě široká. Je to vlastně nejstarší způsob použití květin v zahradách, které bývaly dříve pravidelně řešené. Většinou rabata bývají jednostranná, to znamená, že se předpokládá pohled na ně z jedné strany. Používají se podél domů, zdí nebo cest. Šířka těchto rabat bývá obvykle 150-250 cm. Trvalky jsou zde uspořádány od nižších druhů, které tvoří okraj, přes středně vysoké, které tvoří střední pásmo, až po vyšší druhy v pozadí. V původních starodávných rabatech se toto výškové odstupňování dodržovalo dost přísně. Jednotlivé druhy se používaly po jednom, nejvíce po třech kusech pohromadě. Tato rabata se vyznačují jistou kompaktností. Projevují se zde sice barvy jednotlivých druhů, ale jejich vzrůstové zajímavosti zanikají. Je to jen pestrá paleta barev.

Rabata novějšího typu se vyznačují tím, že nejsou již tak přísně výškově uspořádána, jsou volnější. Některé druhy se používají ve větších masách a používají se zde i solitérní prvky. Nižší prvky zasahují místy až do poloviny šíře rabata a naopak některé solitéry, jako větší traviny, se někde mohou umístit i v popředí. Jsou zde kladeny větší nároky na výtvarné schopnosti navrhovatele.

Každé rabato by mělo mít pohledovou stranu, tj. směr, odkud se na ně naskýtá pohled. Bývá to obvykle z cesty, odpočívadla, z ulice a též z okna domu. Směrem od těchto pohledových východisek řešíme rabata od nižších prvků k vyšším. Rabato by dále mělo mít nějaké pozadí, které ukončuje pohled. Může to být stěna domu, zeď, živý plot, pergola atd. Někdy je účelem dostatečně vysokého rabata oddělit okrasnou část zahrady od užitkové části.

Tam, kde rabato navazuje přímo na živý plot, se stává, že kořeny dřevin pronikají do rabata, kde výrazně zhoršují životní podmínky trvalek. Proto je vhodné oddělit nějak půdní prostor trvalek, aby sem nemohly pronikat kořeny dřevin. Docela dobře splní tento účel pruh plechu, lepenky nebo tlustší fólie PVC, který zapustíme svisle do půdy do hloubky aspoň 60-70 cm; Stejně tak si ušetříme práci s omezováním trávníku před rabatem, který jinak oddenkuje a rozrůstá se směrem do rabata. Zde postačí plně hloubka zábrany 20-25 cm.

Sestavení pěkného barevně i výškově vyváženého rabata není snadné. Především musíme vybrat druhy, které jsou svými nároky na půdu a stanoviště zhruba stejné. Dále musíme uvažovat výšku rostlin, barvu květů a dobu kvetení. Dost nesnadný je úkol sestavit rabato, které by kvetlo po celý rok. Uvážíme-li, že trvalky kvetou většinou 3-4 týdny, znamená to, že pro kvetení od května do října musíme kvetoucími druhy pokrýt aspoň šest etap. Jestliže by přitom měly být v květu současně aspoň tři různobarevné druhy, znamená to použít nejméně 18 druhů a kultivarů, přičemž v květu by byla najednou vždy jen šestina rabata. Plně a po celý rok kvetoucí rabato je tedy nesplnitelný požadavek. Můžeme si trochu pomoci tím, že mezi trvalky kombinujeme cibulnaté a hlíznaté květiny a letničky. Jarní období se dá totiž barevně obohatit třeba tulipány, které po odkvětu nahradíme některými dlouho kvetoucími letničkami, jako jsou například Salvia splendens, kultivary Tagetes patula apod., kvetoucími 3-4 měsíce během letního období. Jestliže pak těžiště kvetení trvalek vyřešíme pro dobu po odkvětu tulipánů, tj. od května do července, a pak zase po odeznění letniček, tj. od září, můžeme se celoročnímu kvetení rabata trochu přiblížit.

Další možnost, jak obohatit celkové kvetení rabata, je ochuzení některých období ve prospěch jiných.

U volněji řešených rabat, kde nepracujeme už jen s barvami, ale také s tvary a prostorem, je situace o něco snazší. Používáme zde totiž kromě typických rabatových trvalek také druhy okrasné svými listy a vzrůstem. Mám tím na mysli různé okrasné traviny a jiné trvalky pěkného vzrůstu i mimo dobu kvetení, které jsou pěkné po celou sezónu. Barevné ladění výsadby se zde zjemňuje a barevnost kvetoucích prvků zde omezíme jen na několik období. Připočteme-li k  tomu několik skupin dlouho kvetoucích letniček, jsou řešitelné výsadby, které jsou skutečně krásné po celou sezónu a svým prostorovým řešením nepůsobí jednotvárně.