Trvalky pro řez

Do této skupiny řadíme nejrůznější druhy, které spojuje jedna vlastnost, a to, že jsou vděčné jako řezané květiny. Patří sem nejen klasické, již tradičně k řezu používané květiny, jako jsou kopretiny, chryzantémy, pivoňky apod. Sortiment pro tento účel je mnohem širší a zahrnuje druhy, poskytující květy i pro malé vázičky, které dáváme na stoly, dále druhy, jejichž listy nebo květenství používáme ke zlehčení jiných květů (Asparagus filicinus, Gypsophila paniculata), a druhy, jejichž květenství nebo plody používáme v suchém stavu atd.


Kromě trvalek pro standardní situace, které se v zahradách většinou používají, jsou některé druhy, které mají tak charakteristický vzhled nebo tak význačné vlastnosti, že je zařazujeme do samostatných skupin, i když z hlediska použití by se mohly přiřadit do jednotlivých výše uvedených kategorií. Některé z nich jsou totiž pěkné solitéry, jiné se používají ve volných skupinách, zvláště ve skupinách přírodního charakteru. Jsou to především okrasné traviny, vodní a bahenní rostliny a kapradiny.