Trvalky pro rabata

Do této kategorie řadíme druhy, které výrazně a bohatě kvetou, takže působí hlavně svou barevností. Používáme je nejen na rabatech, ale také ve volných skupinách, i když v jiném uspořádání. Některé z nich se hodí i k řezu. Vzhledem k použití na rabatech se tyto trvalky rozdělují ještě podle výšky. Rozlišujeme tak nižší trvalky - dorůstající 30-40 cm, které vysazujeme do popředí, středně vysoké trvalky dorůstající 50-100 cm, z nichž vytváříme střední část rabat, a konečně vyšší trvalky - dosahující výšky nad 100 cm, z nichž vytváříme pozadí.

S ohledem na dobu kvetení můžeme sortiment trvalek rozdělit na druhy kvetoucí na jaře, druhy s letním kvetením a podzimní druhy. Znalost doby kvetení, barvy květů a výšky rostlin je velmi důležitá pro sestavování osazovacích plánků rabat i volných skupin. K těmto tzv. rabatovým trvalkám patří mnoho druhů, které vyžadují lepší půdní podmínky. Pro výběr druhů není také zanedbatelné, zda tyto květinové výsadby jsou na světlém nebo na polostinném stanovišti.