Předjarní partie

Předjarní partie řešíme obdobně jako u všech volných skupin, výběr rostlin však volíme hlavně z druhů, které kvetou nebo jsou jinak ozdobné v předjaří. Jsou to partie převážně menších rozměrů. Pro předjarní partii většinou vybereme místo v mírném polostínu, protože to vyhovuje většině druhů tohoto období. Neobejdeme se tu bez cibulnatých a hlíznatých květin. Jako dominantu použijeme některou předjarní dřevinu, jako jsou například lýkovec Daphne mezereum, který kvete často již v únoru, dále vilín Hamamelis japonica, popř. i jasmín Jasminum nudiflorum. Vyšší trvalky v tuto dobu nekvetou. Z trvalek zde použijeme především čemeřici Helleborus niger. která má nesporně primát v časnosti kvetení.

Z cibulnatých a hlíznatých květin kvetou na přelomu února a března například talovíny Eranthis hyemalis, sněženky Galanthus nivalis,bledule Leucojum vernum, kosatčíkv Iridodyctium reticulatum, rané botanické krokusy (Crocus), některé botanické tulipány (Tulipa) hlavně ze skupiny Tulipa kaufmanniana. Po nich přicházejí ladoňky (Scilla sibirica), ladoničky (Chionodoxa luciliae), narcisy (Narcissus) a další.

Z trvalek kvetou v druhé etapě předjaří prvosenky, jako Primula vulgaris a Primula denticulata, a je-li dost vláhy i Primule rosea. Dále modrá Brunnera macrophylla, kamzičník Doronicum columnae, amurský hlaváček Adonis amurensis a vřesovec Erica carnea. To všechno jsou vlastně první poslové jara. Doplňkem tu mohou být některé traviny, bud' stálezelené, nebo ty, které po seříznutí brzy vyraší. Jsou to například bika Luzula sy!vatica, Avena sempervirens, Deschampsia caespitosa.