Plazivé a kobercové druhy

K plazivým nebo kobercovým trvalkám zařazujeme nižší druhy, většinou do výšky 25 cm, které mají schopnost vytvářet souvislé plochy oddenkováním nebo poléhavým až polštářovým vzrůstem. Tyto trvalky využíváme jako nízký prvek při vytváření volných skupin, jako náhradu trávníku tam, kde tráva z nějakých důvodů nevyhovuje. Je to např. na místech, kde jsou extrémní stanovištní podmínky a kde se trávě nedaří (např. pod stromy a keři, kde je nedostatek světla, nebo na vyprahlých svazích, kde tráva trpí suchem. Také to mohou být různé plochy, kde je pro jejich tvar nebo malou velikost nesnadné trávník udržovat).

Pro tyto účely jsou zvlášť cenné druhy, které jednak vytvářejí husté porosty, jednak bohatě kvetou, hlavně však jsou pěkné po celou sezónu i mimo dobu svého kvetení. U mnoha si ceníme vzrůstu i olistění, i když jejich květy jsou bezvýznamné. Zvlášť cenné jsou stálezelené druhy.