Umístění skalky

Než začneme probírat různé typy skalek, řekneme si něco o umístění skalky v zahradě. V zahradách se můžou vyskytnout nejrůznější situace. V každém případě je však nejvhodnější místo dostatečně světlé, protože většina druhů skalniček miluje slunce, a hlavně světlo. Nejvhodnější expozice je východní, západní nebo jižní, podle druhů rostlin. Vyskytnou se ovšem i případy, kdy pro skalku zbývá jen severní poloha. I zde lze skalku postavit, je však třeba se smířit s mnohem užším sortimentem rostlin pro její osázení.

Na svahovité zahradě se mohou vyskytnout různé situace. Například dům je postaven na svahu. Pro stavbu se musí vytvořit terasa, která je na jedné straně zaříznutá do svahu, takže na druhé vznikne násep, který se dá velmi vhodně využít pro skalkovou úpravu. Někdy jde zde i dosti prudký výškový rozdíl. Pro takové skalky se musí použít větší kameny, neboť z malých kamenů nelze postavit skalku, která na malé vzdálenosti překonává velký výškový rozdíl.

Osázení svahů za domem, které bývají ve stínu, musíme řešit podle situace, stejně jako plochy u atriových domů, které mají terasu vyvýšenou nad okolní terén. Svah podpírající terasu můžeme rovněž řešit skalkou, která na ni přímo navazuje.

Další vhodná možnost pro vytvoření skalky může nastat, jestliže zahradu s nevelkým svahem vyrovnáme do roviny, takže na určitém místě vznikne mírná vlna, která se dá velmi efektně řešit skalkou.

Máme-li zahradu v rovině, a přesto toužíme po skalce, můžeme situaci řešit různými způsoby. Jednou z možností je navézt na určité místo dostatek nějakého materiálu a na takto získané vyvýšenině pak vybudovat skalku. Tento způsob je však dosti choulostivý a vyžaduje již znalosti a zkušenosti pro správné založení skalky, jinak by skalka mohla vypadat směšně. Zde velmi záleží na velikosti a kvalitě kamenů a samozřejmě i na jejich uspořádání. V každém případě takto vytvořená skalka nesmí být příliš malá.

Druhou možností stavby skalky v rovině je prohloubit část terénu a na druhou část navršit vyvezenou zem. Vznikne tam jakási umělá vlna, kterou můžeme pak vyřešit skalkou. Toto řešení se však dá použít jen na místě s propustným podkladem, protože jinak by se v prohloubené části shromažďovala voda.

Někdy se může naskytnout případ, i když to nebývá časté, že na parcele jsou přirozené skály. Takové podmínky se někdy vyskytují u chat ve skalnatém terénu. Je radostí přeměnit takovou partii v okrasnou skalku pouhým dotvořením toho, co začala příroda. Dotvořit přírodní útvar tak, aby z něj vznikla půvabná skalka, vyžaduje ovšem nejvyšší cit.