Typy skalek

Skalky řešíme a osazujeme různě podle účelu, který mají splňovat. Podle toho rozeznáváme skalky, které jsou především okrasné, a ty mohou být dekorativní nebo přírodní, a skalky sběratelů skalniček.

Dekorativní skalky mají být krásné, neboť jejich jediným účelem je zkrášlovat zahradu a životní prostředí. Není zde cílem shromažďovat různé vzácné nebo zajímavé rostliny. Taková je většina skalek v zahradách. Dekorativní skalka musí být především dobře postavená. Pro její osázení volíme druhy, které jsou vděčné, méně náročné, dobře rostou a vytvářejí krásné porosty, a to nejen v době kvetení, ale i mimo toto období. Vynikajícím doplňkem těchto skalek jsou jezírka s lekníny. V době kvetení tyto skalky poskytují krásnou podívanou, zvláště jsou-li zde některé druhy vysázeny ve větších plochách. Při osazování nesmíme zapomínat na druhy, které kvetou v létě, abychom neměli skalku kvetoucí jen na jaře.

Volné přírodní skalky jsou také především okrasné, jsou však jakýmsi extenzívním typem skalek. Již při stavbě je řešíme jednoduše. Používáme zde spíše méně kamenů a větších a ponecháváme mezi nimi větší volné prostory. Osazujeme je hlavně snadno rostoucími druhy, které mají přírodní charakter. Z konifer zde používáme hlavně kleče a plazivé jalovce, které sázíme jednotlivě i v souvislých skupinách. Hodně zde využíváme traviny, hlavně oves (Avena sempervirens) a kostřavy (Festuca glauca a Festuca scoparia) . Z kostřav zde vysazujeme i větší souvislé porosty. Ze skalniček pak používáme hlavně druhy vytvářející husté, nízké, drnující porosty (Antennaria dioica, Phlox subulata, Arabis caucasica, Thymus serpyllum, Sedum acre apod.). Tu a tam umístíme jednotlivě nebo v malých skupinkách trsnaté druhy, jako například Euphorbia polychroma, Bergenia cordifolia, Lavandula angustifolia, Pulsatilla slavica, Adonis vernalis aj.

Tyto skalky vyžadují minimum práce s ošetřováním, vypadají pěkně a jsou dekorativní součástí volných zahrad, které se tak pěkně uplatňují u moderních budov, kde je dostatek volné trávníkové plochy. K chatám v přírodním prostředí se hodí jedině tento typ skalek a osázení zde ještě omezujeme na druhy ne příliš kultivované, nejlépe takové, které se vyskytují v přírodě nebo se jim podobají. Vzácnější nebo příliš atraktivní druhy sem nesázíme, protože je nebezpečí, že by je mohl někdo zcizit nebo poničit (většinou jde o neoplocené parcely), a protože se sem méně hodí.

Skalky sběratelů jsou svým způsobem estetickým problémem. Je totiž dost nesnadné spojit široký sortiment druhů s volnými kompozicemi, jaké vyžadujeme od pěkné okrasné skalky. Shromáždíme-li mnoho druhů, nemohou jednotlivé druhy zabírat více místa, a takové skalky působí roztříštěným dojmem. Při troše dobré vůle lze ovšem i zde některé efektní druhy použít ve větších porostech, které právě tvoří okrasnou skalku.

Nemůžeme však zde podat nějaký univerzální recept, jak budovat tyto skalky. Zájmy jsou totiž velmi různé, a pokud si zřizuje skalku někdo, kdo se vážněji zabývá botanikou a shromažďuje si některá rostlinná společenstva, zná dobře přirozená stanoviště druhů, které si ve své skalce chce pěstovat, takže dokáže styl skalky přizpůsobit těmto podmínkám.

Jednou z možností, jak na rovině, a třeba i na malé ploše, pěstovat skalničky, aniž je nutné stavět skalku, jsou skalničkové záhony. Příslušné plochy, které chceme takto upravit, protkáme sítí nepravidelně vedených cest z přírodních plochých kamenů (šlapáků) tak, aby vznikly nepravidelné plochy, velké 1-2 m². Ty pak nepravidelně osazujeme různě velkými plochami skalniček. Podle velikosti těchto záhonů můžeme tu a tam umístit i nějakou dřevinu, například zakrslou kleč, sloupovitý jalovec, homolovitý nebo kupovitý smrk, skalník, dřevitou mochnu apod. Pamatujeme i na traviny a nízké cibuloviny. Také zde můžeme, ovšem omezeně a s vkusem, použít pěkné nepravidelné kameny.

Skalničkové záhony při dobrém osázení bývají velmi pěkné a hodí se výborně do rovných, osluněných předzahrádek, kde nebývá místa nazbyt. Jinak je můžeme tvořit podél cest i v blízkosti odpočívadel, protože je na ně vždy pěkné podívání.