Partie vhodné k navázání na skalku

Vřesoviště je zvláštní, velmi půvabná zahradní partie, která může přímo navazovat na skalku. Nejlépe působí v nižších partiích skalky, kde skalka přechází do roviny. Terén může být rovný nebo mírně zvlněný. Může být zcela bez kamenů nebo sem můžeme umístit omezeně, spíše ojediněle nějaké pěkné větší kameny. Půdu zde musíme upravit tak, aby odpovídala nárokům rostlin, které zde budeme pěstovat, tj. aby byla propustná, písčitá a mírně humózní.

Můžeme zde nepravidelně rozmístit několik vzpřímených jalovců (Juniperus comunnis), které jsou typické pro přírodní vřesoviště. Dále se sem hodí žlutě kvetoucí janovce (Sarothamnus), čilimníky (Cytisus) apod. Hlavní náplň ploch tvoří vřesy (Calluna vulgaris) a vřesovce (Erica carnea), které mohou být v různých barvách. Většina vřesovců kvete časně na jaře, kdežto vřesy kvetou na podzim. Nemají tu samozřejmě chybět traviny, zvláště Avena sempervirens a různé druhy kostřav (Festuca glauca, Festuca scoparia). Kromě vřesů a vřesovců zde vysazujeme ještě různě velké, nepravidelné plochy některých kobercovitých rostlin, které se hodí do tohoto prostředí. Jsou to například Dianthus deltoides, Filipendula hexapetala, Lotus corniculatus, Thymus serpyllum aj.

Stepní partie je další možností vhodného prostředí skalky. Terén může být opět rovný nebo mírně zvlněný, půda má být propustná písčitá drnovka. Předpokladem je stejně jako u vřesoviště plně osluněné místo. Podstatou osázení jsou traviny, cibuloviny a některé plazivé a trsnaté rostliny. Z travin zde umístíme roztroušeně Avena sempervirens, Deschampsia caespitosa, různé druhy Festuca a Stipa barbata. Pěkně se zde také vyjímá jednoletý ječmen Hordeum jubatum, který se na stanovišti snadno udržuje samovýsevem; stačí jen omezovat jej na místa, kde si ho přejeme mít.

Z cibulnatých a hlíznatých květin zde používáme především různé okrasné česneky (zvláště Allium karataviense, Allium albopilosum a Allium moly), dále Ornithogalum umbellatum, Scilla sibirica, Chionodoxa luciliae, některé druhy rodu Crocus, tzv. botanické tulipány apod. Ojediněle zde umísťujeme skupiny Eremurus stenophyllus.

Plošným prvkem jsou zde různé suchomilné kobercovité rostliny, mezi něž vsazujeme skupinky Adonis vernalis, Pulsatilla slavica, Iris pumila, Lavandula angustifolia, Sedum telephium apod.