Množení skalniček

Rostliny pro skalku získáváme různým způsobem. Většinou to bývá nákupem v odborných zahradnických závodech, ale také u různých přátel a známých, kteří mají rezervní rostliny. Některé druhy nezískáme ani v zahradnických závodech, ale podaří se nám je získat u některého skalkaře výměnou za jeho vlastní druhy. Pro mnohé skalkaře je pěstování a množení rostlin zábavou a koníčkem a těší je, když mohou do své skalky vysázet rostliny, které si sami namnožili.

Chceme-li množit skalničky, neobejdeme se bez určitého vybavení a pomůcek. Podle toho, jak náročné druhy chceme množit, potřebujeme odpovídající vybavení. V každém případě budeme potřebovat pařeniště a kdo se chce zabývat množením náročnějších druhů, neobejde se bez skleníku. Dále pro výsevy potřebujeme květináče různých velikostí a keramické nebo eternitové misky. Pro přepichování nebo řízkování potřebujeme truhlíčky, ať již dřevěné, nebo lépe z plastických hmot, které se lépe čistí a dezinfikují. Pro dopěstování mladých rostlin používáme květináče světlosti nejčastěji 6 cm, pro některé vzrůstnější druhy 8 cm. Pařeniště má být vybaveno samozřejmě okny. Kromě toho potřebujeme i stínovky pro přistínění výsevů nebo řízků.

Skalničky, jako všechny rostliny, se množí dvěma základními způsoby: generativně (semenem) nebo vegetativně (dělením, řízkováním atd.).