Bezprostřední okolí skalky

Nejbližší okolí skalky má být upraveno tak, aby skalka nepůsobila cizorodě. Skalka by měla být přírodním útvarem a podobný charakter by mělo mít i její nejbližší okolí. Do sousedství skalky se tedy zásadně nehodí jakákoliv pravidelná zahradní partie, jako jsou různé pravidelné záhony, stříhané živé ploty nebo některé příliš kultivované květiny, jako jiřinky, růže apod. Skalka má přecházet do ostatní zahrady nenásilně a plynule. Pokud jsou v blízkém okolí skalky partie, které se k ní nehodí, můžeme ji oddělit nějakými volně rostoucími keři, zvláště koniferami.

Skalka působí nejpěkněji, má-li dostatečný odstup a klidné, neroztříštěné popředí. Proto nejvhodnějším popředím pro skalku je volný, dobře udržovaný trávník, z něhož skalka nenásilně vystupuje. Kde je nedostatek místa a trávník by zde byl příliš malý (takový se špatně udržuje), můžeme plochu před skalkou osázet rostlinami, které vytvářejí nízký drnující porost, takže výborně mohou nahradit trávník. Navíc zde odpadá sekání.

Pro tento účel se hodí například Acaena buchanaii, Ajuga reptans, Antennaria dioica, Arabis procurrens, Herniaria glebaria, Phlox subulata, Thymus serpyllum, Veronica armena, Veronica prostrata, Waldsteinia geoides apod. Většina uvedených druhů je stálezelená.

Také pozadí skalky by mělo být klidné, nerušené a pokud možno přírodní. Vždycky to ovšem nejde, například je-li skalka bezprostředně před domem. Je-li to však jen trochu možné, vytvoříme pozadí skalky volnými skupinami keřů, zvláště konifer, před nimiž mohou být skupiny přírodních trvalek, které nejsou přehnaně barevné.