Okrasné jabloně

Okrasné dřeviny, jež patří do blízkého příbuzenstva ovocných stromů, většinou nepřinášejí velké užitkové hodnoty, ovšem estetická hodnota jejich květů, olistění, ozdobných plodů i vzrůstových tvarů bývá velmi vysoká.

Významnými zástupci této skupiny jsou především okrasné jabloně. Pod tímto souhrnným názvem se skrývá obsáhlý sortiment rozmanitých druhů a kultivarů s různými vlastnostmi a rozličnou barvou i vůní květů, charakteristickým olistěním, různými plody i mnohostranným použitím v zahrádkářské i sadovnické praxi.

Rod jabloň - Malus - čítá na 30 druhů, rostoucích v přírodě v Evropě, Asii i Americe. Jsou to buď keře nebo stromy vysoké 3 až 12 m, s bohatstvím nádherných květů i plodů. Zušlechtěné výpěstky patří k velmi poutavým na jaře kvetoucím dřevinám a mohou směle soutěžit i s půvabem známých japonských třešní - sakur. Každoročně přinášejí množství jednoduchých, poloplných i plných květů, z nichž některé velmi příjemně voní. Poupata jsou nápadná před rozkvětem sytou barvou. Plody některých druhů a kultivarů lze použít k výrobě chutných kompotů nebo želé, další slouží jako vítaná potrava ptactva před příchodem zimy. Některé druhy a kultivary vynikají nápadným zbarvením listů v plné vegetaci, jiné v podzimním období.

Z početného sortimentu okrasných jabloní se v našich zahradách setkáváme s těmito druhy a kultivary:

Malus x adstringens 'Almey'. Je strom vysoký 3 až 4 m, se široce vzpřímeným vzrůstem, jehož listy mají v době rašení purpurovou a později bronzově zelenou barvu. Kvete časně množstvím tmavě červených květů velkých až 5 cm. Zajímavá jsou též poupata, jež mají kaštanově hnědou barvu. Na podzim dozrávají kulovité oranžově červené plody - drobná jablíčka.

Malus x atrosanguinea. Je ozdobný keř vysoký až 10 m se stromovitým vzrůstem a pěknou převislou, široce rozložitou korunou. Příjemným dojmem působí i jeho leskle zelené olistění. Kvete rovněž časně zjara velkým množstvím jednoduchých vonných v poupěti tmavě karmínových, později v rozkvětu světle růžových květů. Plody velké asi 1 cm jsou červené nebo žluté s červeným líčkem.

Malus baccata - jabloň bobulovitá. Je pravá sibiřská jabloň. Je to malý až středně vysoký strom s bílými vonnými květy a malými červenými nebo žlutavými plody. Tento druh byl zaveden do evropských zahrad již v roce 1784. Mičurin jej použil ke křížení, aby získal zimovzdorné kultivary jabloní.

Malus coronaria - jabloň korunovitá. Její zajímavý kultivar, půvabný nejen v době květu, se do prodeje uvádí pod jménem 'Charlottae'. Je to pohledný vyšší keř nebo malý strom vysoký 4 až 6 m, s velkými, poloplnými až plnými, po fialkách příjemně vonícími, jemně růžovými květy, které rozkvétají v květnu až červnu, a s listy, které se na podzim vybarvují do červena. Přináší množství zelenožlutých plodů, jež dosahují velikosti až 4 cm.

Malus pumila - jabloň obecná. Dala rovněž vzniknout několika pěkným kultivarům jako je 'Aldenhamensis' aj. Je to velký keř nebo malý strom s řidším vzrůstem. Má načervenalé, od pozdního léta bronzově zelené listy a kvete jednoduchými nebo poloplnými nachově červenými květy. Jeho červenavě purpurové plody působí pěkným dojmem. Další kříženec známý jako 'John Downie', jenž byl vypěstován v roce 1891, se vyznačuje silným vzrůstem. Dorůstá výšky až 8 m, má velké, jemně růžové až bílé květy a pěkné, jasně oranžově červené plody, velké asi 3 cm, s příjemnou aromatickou vůní. Další příslušník této skupiny okrasných jabloní nazvaný 'Lemoinei' byl vyšlechtěn v roce 1922. Má vzpřímený vzrůst a menší množství velkých, většinou poloplných, sytě vínově červených květů. Bohatěji kvete teprve později jako starší strom. Jeho plody jsou velké asi 1,5 cm a mají tmavě červenou barvu.

Malus x purpurea - jabloň nachově červená. Má též několik hodnotných kultivarů, z nichž je cenný zejména výpěstek z roku 1920 nazvaný 'Eleyi', který dorůstá výšky až 6 m, má široce vzpřímený vzrůst a nápadné, tmavě purpurové, trvale zbarvené listy. Květy a také plody mají vínově červenou barvu. Kultivar 'Aldenhamensis' je velký keř nebo malý strom s řidším vzrůstem. Má načervenalé, od pozdního léta bronzově zelené listy a kvete jednoduchými nebo poloplnými, nachově červenými květy. Jeho červenavě purpurové plody působí pěkným dojmem.

Malus x scheideckeri 'Hillieri'. Je vzhledem velmi nápadný a pozdě kvetoucí kultivar jabloně Scheideckerovy. Dorůstá výšky 8 až 10 m, má převislý vzrůst a kvete mimořádně bohatě v květnu až červnu krásnými poloplnými, v poupěti tmavě červenými a při rozkvětu světle růžovými květy. Plody mají žlutě oranžovou barvu.

Kromě uvedených okrasných jabloní pěstují přední školkařské podniky ještě další druhy a kultivary, které nacházejí široké uplatnění buď jako zajímavé solitéry, nebo ve skupinových výsadbách ve společnosti dalších okrasných dřevin.