Okrasné dřeviny

K nejvýznamnějším prvkům výzdoby zahrádek, zahrad, sadů, sídlišť i dalších veřejných prostranství patří především okrasné dřeviny, a to jak opadavé a stálezelené listnáče, včetně popínavých rostlin, tak i jehličnany. Některé z nich jsou vynikajícími dominantními rostlinami, u stálezelených dřevin výrazně působí celoroční olistění, kdežto u opadavých listnáčů si ceníme zejména vzhledové proměnlivosti během vegetace. Všechny dřeviny, stromy a keře, vytvářejí vítané světelné a také barevné kontrasty.

Význam porostů dřevin je všeobecně známý. Kromě půvabu květů a přirozené krásy vzrůstových tvarů je cenná i jejich hygienická funkce, především tím, že promyšleně vysazené dřeviny chrání zahrady, popřípadě obydlí před hlukem a prachem ulice. Nelze podceňovat ani estetickou hodnotu dřevin plynoucí jednak z prožitků při pohledu na výsadby, jednak ze sblížení člověka s přírodou v procesu tvořivé činnosti. Obojí pak kladně působí na psychický stav člověka. Porosty dřevin mohou dokonce zabránit tahu větru do určitých partií i celých zahrad.

Vhodně vysazené dřeviny, listnáče i jehličnany, vytvářejí časem živé kulisy, zelené stěny, průhledy i rámec, v němž pěkně vyniknou jednotlivé zahradní partie. Před tmavším pozadím stálezelených listnáčů a jehličnanů krásně kontrastují barvy květů růží, trvalek i letniček, skupiny opadavých listnáčů se světlejším olistěním a také svěží zeleň dobře udržovaných trávníků.

Je ovšem samozřejmé, že stromy a keře, které patří k nejvýznamnějším prvkům zahradní architektury, nelze vysazovat nahodile. U okrasných dřevin je více než u kterékoliv jiné skupiny okrasných rostlin důležité mít předem připravený určitý osazovací plán, respektující jejich růstové vlastnosti i jejich požadavky na polohu, půdu a ošetřování. Vždyť pěstované okrasné dřeviny tvoří dnes bohatý sortiment různých druhů a kultivarů se širokou škálou rozličných tvarů a rozmanitým zbarvením kůry, větví i listů, od mohutných stromů a keřů přes početné rozložité, popínavé a nepravidelné typy až po zakrslé, poléhavé a zcela plazivé formy.